Nordsjælland

ForældreSkolen
foraeldre-skolen.dk
Praktisk, psykologisk og terapeutisk rådgivning, støtte og vejledning til forældre til børn i alle aldre. Supervision af faggrupper, som arbejder med børn, unge og forældre. Workshops om børneopdragelse samt udviklingsgrupper for forældre og fagpersoner. v/ cand.pæd.psych. Dan Svarre Reilin. Fredensborg.

Psykolog Susanne Bargmann
susannebargmann.dk
Individuel- og familie terapi, supervision og undervisning. Behandling af spiseforstyrrelser.