Fordøjelse


Colitis-Crohn Foreningen
ccf.dk
Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Information, blad, for unge, kurser og lokalafdelinger.

NetDoktor.dk: Tema: Mave og tarm
netdoktor.dk/centre/mave
Oversigt over artiler. Sygdomme, medicin, rådgivning, debat og patientforeninger.