Muskler og skelet


Dansk Knoglemedicinsk Selskab
dkms.dk
Har til formål at fremme og koordinere knogle- og calciumforskning gennem videnskabelige møder og udgivelser.