Kommunal tandpleje

denkommunaletandpleje.dk
denkommunaletandpleje.dk
Den kommunale tandplejes portal. Oplysninger og adresser på samtlige kommunale tandklinikker i landet. Desuden mulighed for download af pjecer vedrørende tænder og tandpleje.

ISHØJ KOMMUNE - Kommunal Tandpleje
denkommunaletandpleje.dk/?action=find_tandlage&KommuneID=20
Tandplejen vejleder og instruerer i forebyggelse af tandsygdomme

Odder - Den Kommunale Tandpleje
oddernettet.dk/frameset/run_frame.asp?LangRef=1&Area=2&topID=&ArticleID=419&MenuID=15&Template=../templates/a_standard.asp&ExpandID=72
Optagelse i Den Kommunale Tandpleje sker automatisk, idet hjemmet modtager en skriftlig invitation til et "legemøde", som indgang til den første tandundersøgelse, når barnet er ca. 2½ år.