Επιστήμη


e-demography
e-demography.gr
Περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος δημογραφικής έρευνας του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Hellenic Scholars Directory
epistimones.org
Ένας διαδυκτιακός κατάλογος με τούς Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και που διαθέτουν PhD ή ισοδύναμο πτυχίο.

I - Sense Group
i-sense.iccs.gr
Ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου μικροκυμάτων και οπτικών ινών του ΕΜΠ, με εξειδίκευση σε θέματα virtual reality, electromagnetic sensors, data fusion.

NovaMechanics Ltd Chemoinformatics & Bioinformatics Solutions
novamechanics.com
Εταιρεία παροχής υπηρεσιών και λύσεων χημειοπληροφορικής, βιοπληροφορικής, εικονικού βιολογικού ελέγχου, μοντέλων QSAR και προετοιμασία για την οδηγία REACH.

Pagina Philologiae
philology.gr
Ένας ιστοχώρος για καθηγητές και φοιτητές της Ελληνικής Φιλολογίας: άρθρα, λογισμικό, βιβλιογραφίες, cd-roms, εκδόσεις ,παρουσιάσεις, σύνδεσμοι.

Quality Net
qualitynet.gr
Διαδικτυακή πύλη με θέματα περιβάλλοντος και υγειηνής. Άρθρα, νέα, οικολογία, πιστοποιήσεις και συζητήσεις σε πίνακα ανακοινώσεων.

Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος
aee.gr
Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας. Πληροφορίες για το φορέα, οργάνωση, έρευνες και νέα.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
noa.gr
Ερευνητικό ίδρυμα. Ιστορία, οργάνωση - διοίκηση, γραφείο διαμεσολάβησης, προγράμματα - έργα, νέα, δελτίο - πρόγνωση καιρού, σεισμοί, αστρονομία, διάστημα, κλιματική μεταβολή, κ.α.

Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος
eop.org.gr
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και την παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων. Πληροφορίες, δραστηριότητες, πρόγραμμα, άρθρα, νέα, ανακοινώσεις.

Εργαστήρια Εγκληματολογικών Διερευνήσεων
forensiclabs.gr
Πρόκειται για οργανωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο την διερεύνηση, ανάλυση και τεκμηρίωση εγκληματολογικών δεδομένων.

Κρασανάκης
krassanakis.gr
Περιέχει επιστημονικές πληροφορίες για: Κρήτη & Λασίθι- Δίας..... καθώς και τα βιβλία του κρητικού συγγραφέα Α. Κρασανάκη για τη γλώσσα, γραφή, δυσλεξία, εφευρέτη γραφής και αλφάβητου, ψεύδη που λέγονται για την γλώσσα και γραφή κ.α.

ο Χημικός
angelfire.com/ab/chemist
για φοιτητές και καθηγητές. Περιλαμβάνει λογισμικό, σύνδεσμους σε sites χημείας και μηχανή αναζήτησης.

Οδηγός για τον Πολίτη με Αναπηρία
disabled.gr
Συλλογή με όλη τη νομοθεσία και τη νομολογία για τους ανθρώπους με αναπηρίες και με ειδικές ανάγκες.