Διοίκηση Επιχειρήσεων


Stedima
stedima.gr
Παροχή υπηρεσιών στελέχωσης επιχειρήσεων, αξιολόγησης προσωπικού, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και οργάνωσης επιχειρήσεων. Παρουσίαση της εταιρείας και των υπηρεσιών της.

Καινοτομία
greekinnovation.eu
Ιστολόγιο με θέμα την καινοτομία και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.