Σακχαρώδης Διαβήτης

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
ede.gr
Επιστημονική ιατρική εταιρεία για τον σακχαρώδη διαβήτη.

Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων του Διαβητικού Ποδιού
emedip.gr
Επιστημονική ιατρική εταιρεία για το διαβητικό πόδι.