Ealaín


abhus.com Ciclipéid Ealaíne
abhus.com
Eolas Ciclipéideach i nGaeilge ar na míndána don dilseánach, ealaíontóir, mac léinn agus don fhiosrach.

BBC Thuaisceart Éireann
bbc.co.uk/irish
Faisnéis fá na clárachaí Gaeilge. Ceachtanna Gaeilge ag leibhéil éagsúla.

Bord na Leabhair Gaeilge
leabhar.ie
Eolas faoi obair an Boird, na bhaill, scéimeanna agus téarmaí, foirmeacha iarratais do MS Word agus Acrobat agus naisc.

Ealaín na Gaeltachta
ealain.ie
Comhlacht ag forbairt agus ag cothú na nealaíon dúchasacha agus comhaimseartha sa Ghaeltacht, le cúlra agus plean, liosta foilseacháin agus eolas ginearalta.

Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabhaín
eigse.ie
Éigse bliantúil ceoil agus amhránaíocht i gCúil Aodha, Co. Chorcaí

Ionad na Gaeilge Labhartha (UCC)
ucc.ie/ucc/igl
Ionad Ollscoil na hÉireann, Corcaigh, le heolas faoin bhfoireann, na cúrsaí, achmhainní, fógraí, naisc agus leabhar na gcuairteoirí.

Irish Sayings
irish-sayings.com
Focail agus abairti as Gaeilge agus as Bearla, leis an fuaim Gaeilge le cloisint.

Oireachtas na Gaeilge
antoireachtas.ie
Eagraíonn Oireachtas na Gaeilge raon leathan imeachtaí i rith na bliana chun na healaíona dúchais a cheiliúradh trí mheán na Gaeilge. Trí fhéilte, comórtais, ceardlanna agus imeachtaí eile a reachtáil tugtar aire do gach aon ealaín thraidisiúnta, idir amhránaíocht, cheol, rince, litríocht, scéalaíocht agus dhrámaíocht.

Raidió na Gaeltachta
rte.ie/rnag
Stáisiún náisiúnta, le sceideal. I nGaeilge agus i mBéarla.

Raidió na Life
raidionalife.ie
Eolas faoin stáisiún, urraíocht a fhaigheann, Raidió na Life sna páipéirí, agus preas ráitis.

TG4
tg4.ie
An stáisiun teilifise náisiúnta Éireannach, le sé uaire nó níos mó as Gaeilge gach lá. Anseo tá nuacht faoin seirbhís, an sceideal, sport, eolas faoin comhlacht agus notaí ar claracha.