Államadósság Kezelő Központ Rt. (ÁKK Rt.)
allampapir.hu
A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása.

Állami Erdészeti Szolgálat
aesz.hu
Erdészet és erdőgazdálkodás, erdészeti hatóság. Pályázatok és támogatások, nyomtatványok és segédletek. A magyarországi erdővagyonra vonatkozó statisztikák.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
antsz.hu
Az egészségügyi miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Feladata a közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési és egészségügyi igazgatási tevékenység irányítása, koordinálása és felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete.

APEH
apeh.hu
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapja. Adózási információk, online kalkulátorok és elektronikus adóbevallás, ügyfélszolgálatok.

ATIKÖVIZIG
atikovizig.hu
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Balassi Bálint Intézet
bbi.hu
A határon túli magyar kultúra magyarországi, és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felelős intézmény; a külföldön működő magyar kulturális intézetek, a vendégoktatói és lektori hálózat felügyelője és működtetője. Szakkollégiuma segíti a határon túli magyar és más nemzetiségű fiatalok magyarországi tanulmányait.

Diákhitel Központ
diakhitel.hu
A felsőfokú tanulmányok megkönnyítésére jött létre a Diákhitel-konstrukció, amely segít az egyetemi-, főiskolai évek alatt.

Határon Túli Magyarok Hivatala
hhrf.org/htmh
A határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati tevékenység koordinálását végző hivatal. Információk a Kedvezménytörvényről és a Szülőföld programcsomagról. Dokumentumtár, kiadványok, közlemények.

Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
nyilvantarto.hu
A hivatal feladatai és működése. Okmányok kiállítása, Központi Okmányiroda, elektronikus ügyintézés.

MSzH
mszh.hu
Magyar Szabadalmi Hivatal

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
nfh.hu
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség. Szervezeti felépítés, fogyasztóvédelmi vizsgálatok és jelentések, hasznos tanácsok és vásárlás előtti tudnivalók, aktuális jogszabályok és forgalomból kivont termékek.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
nkh.gov.hu
A közúti, a vasúti közlekedést, hajózást, valamint a polgári légiközlekedést felügyelő közlekedési hatóság. A Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság, továbbá a Katonai Légügyi Hivatal és a Magyar Vasúti Hivatal jogutódja.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
nka.hu
A magyar kultúrát itthon és külföldön pályázati úton támogató intézmény.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
nmhh.hu
Az elektronikus hírközlési, postai és informatikai szolgáltatások piacainak felügyelete. Vezetők, elérhetőség, jogszabályok, a hivatal határozatai és közleményei.

Oktatási Hivatal
oh.gov.hu
A középfokú beiskolázás, érettségi vizsgák és tanulmányi versenyek előkészítése és szervezése. Felsőoktatási regisztráció, általános- és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok honosítása, nyelvvizsga-akkreditáció. Az OKÉV, NYAK, MEIK és FRKP jogutódja.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
oep.hu
Az OEP feladatai és hatásköre. Szervezeti felépítés, működés, vezetők. Hírek, letölthető nyomtatványok, központi ügyfélszolgálat, a megyei pénztárak címe, elérhetőségei és ügyfélszolgálati nyitva tartás.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
katasztrofavedelem.hu
Polgári védelmi, tűzvédelmi és műszaki mentési, katasztrófavédelmi feladatok koordinálása. Katasztrófamegelőzés és -elhárítás, hatósági feladatok.

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
ommf.gov.hu
Munkahelyi biztonság, munkavédelem. A munkabiztonsági szakértők működésének engedélyezése, nyilvántartása.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
onyf.hu
Az ONYF jogállása, szervezete, hatásköre és feladatai. Letölthető nyomtatványok, statisztikák és elemzések, ügyfélszolgálatok elérhetősége és nyitva tartási rendje.

Országos Választási Iroda / National Election Office
valasztas.hu
Választások Magyarországon. / Elections in Hungary.

Vám- és Pénzügyőrség
vam.gov.hu
Utasforgalmi vámszabályok, vám-, és jövedéki információk, aktualitások