Илим

Бекбоевдин усулканасынан
ibekboev.narod.ru
Мектептердин математика мугалимдерине методикалык жактан жардам көрсөтүү максатында тузулгон сайт.