Региондук


Жанатан Норт Убашыңтын
jnw.name
Индиана Университетинин тил илими факультетинде окуп жаткан докторанттын веб-сайты. Өзү жөнүндө кыскача маалымат.