Спорт

Улуттук спорт
uluttuksport.kg
Кыргыз Республикасынын Спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борбору.