Politika


Atlanto sutarties Lietuvos bendrija
lata.lt
Nevyriausybinė organizacija, propaguojanti NATO ir jos vertybes Lietuvoje. Žinios apie organizaciją, jos veiklą, NATO.

Kitas pasirinkimas
pilieciai.lt
Tekstai ir diskusijos apie Lietuvos valstybės ir tautos problemas. Laikraštis "Baltijos kelias", žinios apie pilietinio judėjimo "Kitas pasirinkimas" veiklą ir nuostatas.

Kokios norime Lietuvos
groups.yahoo.com/group/kokiosnorimelietuvos
Internetinis diskusijų apie Lietuvos ir užsienio politiką forumas.

Lietuvos IPP Klubas
www3.lrs.lt/IPP
Visuomeninė organizacija, vienijanti buvusius Vokietijos Parlamento – Bundestago praktikantus iš Lietuvos. Pagrindinis IPP Klubo tikslas – palaikyti ryšius tarp buvusių praktikantų ir prisidėti prie politinių, ekonominių ir kultūrinių Lietuvos ir Vokietijos santykių plėtojimo.

Lietuvos Respublikos Konstitucija
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=237975&Condition2=
Referendumu priimtas pagrindinis Lietuvos Respublikos teisės aktas.

Nacionalinis plėtros institutas
npi.lt
Viešoji įstaiga, siekianti moksliškai analizuoti Lietuvos politinį gyvenimą, vyriausybės sprendimų poveikį šalies politinei, ekonominei ir socialinei raidai. Žinios apie institutą, projektus, analizių tekstai.

Nepriklausomybės akto signatarų klubas
www2.lrs.lt/signatarai
Žinios apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, vaizdo medžiaga iš 1990 m. kovo 11 d. Informacija apie klubo veiklą.

Pilietinės visuomenės institutas
civitas.lt
Siekia įtvirtinti Lietuvoje demokratines ir pilietines vertybes. Žinios apie instituto veiklą, renginių visoje Lietuvoje grafikas, straipsnių ir tyrimų tekstai.

Politika.lt
politika.lt
Lietuvos ir pasaulio politikos naujienos.

Seimas tiesiogiai
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5682&p_k=1
Informacinės laidos apie Seimo veiklą vaizdo įrašai internete.

Teisetvarka.lt
teisetvarka.lt
„Jaunosios Lietuvos“ įkurtas diskusijų forumas apie Lietuvos politinę padėtį, teisėtvarką bei įstatymų įgyvendinimo problemas.

VšĮ Geopolitinių studijų centras
geopolitika.lt
Įstaiga, siekianti analizuoti Lietuvos padėtį geopolitinėje erdvėje ir raidos tendencijas. Straipsneliai, knygų rekomendacijos.