Софтвер

Digital Solutions
digital-solutions.com.mk
Изработка на софтверски решенија и веб сајтови.

MCS Software
mcs.com.mk
Софтверски решенија за сите бизнис процеси под оперативните системи Windows и Linux.