Наука

Astronomija / Астрономија
astronomija.mk
Скопското астрономско друштво, САД. Ѕвезда Сонце планети комети метеори астрофизика новости вести статии егзобиологија космологија мисии еволуција на ѕвезди.

Македонски хемиски сервер
hemija.net
Македонски хемиски сервер. Прва македонска страница за популаризација на хемијата. Новости, статии, линкови, периоден систем, нобеловци, и др.

МАНУ
manu.edu.mk
Македонска академија на науките и уметностите