Filosofie


Aspecten van Reformatorische Wijsbegeerte
home.kpn.nl/srw
Over een wijsgerige richting die er naar streeft een integraal-christelijke wijsbegeerte te zijn.

De Wijsgeer
wijsgeer.nl
Teksten en informatie over cursussen en workshops door Pim Lemmens.

Epimedium
epimedium.nl
Filosofisch online tijdschrift met actuele en originele artikelen en recensies. Verder gedetailleerde informatie over filosofen uit de geschiedenis en hun ideeën.

Felix & Sofie - filosofisch café in Felix Meritis
felix-en-sofie.nl
Site met aankondigingen van cursussen en lezingen in het filosofisch cafe in Felix Meritis. Tevens een e-column en een boekenrubriek.

Filosofie en literatuur
janhendrikbakker.nl
Informatie Jan-Hendrik Bakker bijeengebracht over de relatie tussen filosofie en literatuur. Beschouwingen, columns en informatie.

Filosofie OostWest
filosofie-oostwest.nl
FOW biedt onder de noemer ‘oriëntatie in verscheidenheid’ cursussen en activiteiten, bedoeld voor mensen die zich breed willen verdiepen in filosofische, spirituele en religieuze tradities wereldwijd en de vertaalslag willen maken naar het dagelijks leven.

Filosofie vandaag
filosofievandaag.nl
Dagelijkse online filosofische artikelen en links naar filosofie websites en filosofen.

Filosofie-online
filosofie-online.nl
Informatie over naslagwerken, bronnen, thema's, nieuwe boeken en organisaties op het gebied van filosofie.

Filosofie.be
filosofie.be
Forum voor filosoferen, nadenken en bedenken.

Groninger stichting voor wijsbegeerte
groningerstichtingwijsbegeerte.nl
Regionaal platform voor iedereen met belangstelling voor filosofische vragen. Lezingen en aankondigingen van activiteiten.

Initia Kunst en Filosofie
initia.be
Kunst en filosofie zijn twee belangrijke terreinen van menselijk handelen, en stellen de mens instaat om het innerlijke en het maatschappelijke te begrijpen. Dit bureau houd zich bezig met het realiseren van projekten, workshops en trainingen.

Leren.nl: Filosofie
leren.nl/rubriek/wetenschap/filosofie
Portal met kennisbronnen over filosofie.

Poortmans bibliografie van de Nederlandse filosofie
poortman.kb.nl
Een online bibliografie van filosofische publicaties in Nederland.

Websophia: filosofische praktijk
websophia.com
Websophia richt zich op het inzichtelijk maken van persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke omstandigheden. Ook veel aforismen, gedichten en essays.