Centrum voor Economie en Ethiek
kuleuven.be/cee
Dit centrum van de Katholieke Universiteit van Leuven wil een bijdrage leveren tot de integratie van ethische beschouwingen in economisch-wetenschappelijk onderzoek.

Ethiek
ethiek.nl
Links naar naslagwerken, bronnen, thema's, nieuwe boeken en organisaties op het gebied van ethiek en filosofie.

Ethiek en Maatschappij
ethiekenmaatschappij.ugent.be
Multidisciplinair tijdschrift voor waardenonderzoek, ethische theorie en toegepaste ethiek.

Leren.nl: Ethiek
leren.nl/rubriek/wetenschap/ethiek
Portal met verwijzingen naar kennisbronnen omtrent ethiek.

Netwerk Bedrijfsethiek Nederland
bedrijfsethiek.nl
Wil de ethische kwaliteit van het beslissen en handelen in bedrijfsleven en non-profit organisaties in de meest brede zin van het woord bevorderen.

Radboud Reflects
ru.nl/radboudreflects
Projecten en publicaties van het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Rathenau Instituut
rathenau.nl
Deze onafhankelijke organisatie, ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, stimuleert onderzoek en discussie om politiek en burgers te helpen een oordeel te vormen over vraagstukken over wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN)
verenigingvanethici.wordpress.com
Vereniging ter ontwikkeling van het vak ethiek en ter bevordering van het contact tussen Nederlandse ethici. Vereniging, lidmaatschap, nieuws en tijdschrift.