Jongeren


Jongerenonderzoek.nl
hetjongerenonderzoek.nl
Tweejaarlijkse onderzoek met de nadruk op fundamentele ontwikkelingen in de leefwereld van kinderen en jongeren. Presentaties, publicaties en wetenschappelijke analyses.

Jongerenweb
jongerenweb.nl
Jongeren site met uitgebreide webgids. En een aantal specials als bijvoorbeeld een mop van de dag en een forum.

Kidzwise in actie voor kinderen
kidzwise.nl
een project waarbij kinderen tussen de 10 en 12 jaar gestimuleerd worden zelf actie te ondernemen rondom het thema kinderrechten.

Maaike's Kinderpraat
members.chello.nl/m.rijpstra
De website met uitspraken en verhalen over en van kinderen.

Plattelandsjongeren
plattelandsjongeren.nl
Startpagina voor actieve plattelandsjongeren van het internet.

Tumult Jongeren
tumult.nl
Multimedia-producties gemaakt door scholieren.

YoJax International
yojax.com
Algemene informatie over drugs, vanuit een poitieve benadering