Helse


Absentia
absentia.no
Bedriftshelsetjeneste som tilbyr konsulentbistand og kurs til bedriften eller ansatte. Informasjon om arbeidsmiljø og sykefravær, nyheter og diskusjonsforum.

Argus øyeklinikk
argus-syn.no
Tilbyr synskirurgi og laseroperasjon av øynene i flere norske byer.

Helsedirektoratet
helsedirektoratet.no
Om direktoratet og dets tjenester, samt masse informasjon om helse.

Norsk førstehjelpsråd
norskforstehjelpsrad.no
Kurs og informasjon om førstehjelp, samt nyheter og informasjon om selve rådet.

Solverv psykoterapiinstitutt
solverv.com
Tilbyr psykoterapi, familieterapi, sexologi og kurs.

Statens helsetilsyn
helsetilsynet.no
Har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge, og ivaretar forvaltningsoppgaver knyttet til utøvelse av tilsynet. Gjennom helsefaglig rådgivning og veiledning til politiske myndigheter, helsetjenesten og befolkningen skal Helsetilsynet medvirke til trygge helsetjenester for alle.

Volven
volven.no
Nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer og mer.