Samfunn


Det Norske Nobelinstututtet
nobelpeaceprize.org
Informasjon om Nobels Fredspris, instituttet og mottakere av prisen.

Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
nsd.uib.no
For forskere, studenter og skoleelever. Med publikasjoner, programvare for analyse og digitale læremidler.