Arbeidsliv


Akademikerne
akademikerne.no
Sammenslutning av foreninger som primært omfatter yrkesutøvere med embetseksamen på hovedfagsnivå eller tilsvarende utdanning.

GRAFILL
grafill.no
Forening for norske grafiske designere og illustratører. Informasjon om foreningen og faggrupper. Presentasjon av medlemmenes arbeider,

Human Resources Norge
hrnorge.no
Nyheter og trender innen HR-området, kurs og konferanseoversikt, konsulentdatabase, ledige stillinger innen HR-området. Human Resources er et samlende begrep for fagområdene personaladministrasjon, rekruttering, personal-, ledelse- og organisasjonsutvikling.

Naturviterne
naturviterne.no
En fagorganisasjon for naturvitere. Forbundet er medlem i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Norsk Journalistlag
nj.no
Med vedtekter, lokallag, etikk og opphavsrett.

Norsk LabourStart
labourstart.org
Med nasjonale og internasjonale nyheter om og for fagbevegelsen.

Norsk Tjenestemannslag
ntl.no
Organisasjonen for tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning.

Sogn og Fjordane Journalistlag
nj.no/sfj
Nettstad for Norsk Journalistlag si lokalavdeling i Sogn og Fjordane. Adresser, almanakk, utdrag frå medlemsbladet "Bratte Bakkar" og medlemsliste.

Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
tekna.no
Med kurs, konferanser, årsberetninger og lønnstatistikk. Deler av nettstedet er kun tilgjengelig for medlemmer.