Vitenskap


Å betale: Penger som kommunikasjon
ub.uib.no/elpub/2001/h/705001
Hovedoppgave i medievitenskap, skrevet av Bent Sigmund Olsen.

Apollon
apollon.uio.no
Nettutgaven av forskningsmagasinet fra Universitetet i Oslo. Tema, artikler, leder, boknytt, aktuelt og portrett.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
afi-wri.no
Heleid statlig aksjeselskap under Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har en tverrfaglig tilnærming til arbeidslivets og samfunnets utfordringer. Informasjon om instituttet, forskning, prosjekter, publikasjoner og tjenester.

Bjerknes Centre for Climate Research
bjerknes.uib.no
Informasjon om senteret og dets aktiviteter, samt daglige klimanyheter og fakta om klima for vanlige folk.

De nasjonale forskningsetiske komiteer
etikkom.no
Komiteer for medisin, naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap og humaniora. Med medlemmer, mandat, publikasjoner, uttalelser, arrangementer og lenker.

Digitalarkivet
arkivverket.no/Digitalarkivet
Inneholder folketellingene fra 1801, 1865, 1900 og andre kilder. Samarbeidsprosjekt mellom Arkivverket, ved Statsarkivet i Bergen, og Historisk institutt, Universitetet i Bergen.

Dokumentasjonsprosjektet
dokpro.uio.no
Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.

Forskning.no
forskning.no
Et nasjonalt nettsted for allmennrettet forskningsformidling med nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon. Nettstedet fokuserer på målgruppen unge voksne.

Forskningsdagene
forskningsdagene.no
En landsomfattende årlig festival, som holdes i slutten av september, der man får møte forskerne og forskningen på en ny måte. Arrangementsoversikt og informasjon om festivalen.

Forskningstorget i Oslo
forskningstorget.com
Det største enkeltarrangementet under Forskningsdagene. Arrangementet er gratis og blir holdt på Universitetsplassen i Oslo sentrum.

Gemini
ntnu.no/gemini
Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. Fulltekstartikler, søk i arkiv og lenkesamling.

Havforskningsinstituttet
imr.no
Driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Nyheter, informasjon om aktiviteter og produkter, samt populærvitenskapelig faktastoff.

Illustrert vitenskap
illustrertvitenskap.com
Nordisk tidsskrift innen vitenskap, natur og teknikk. Utdrag fra siste nummer, nettbutikk, bestilling av abonnement og salg av tidligere nummer.

Institutt for gruppeanalyse
iga.no
Informasjon om gruppeanalyse, utdanning og kurs, styret og diplomerte analytikere.

Kartlegging av piggsvin i Trondheim
miljolare.no/trondheim
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim - et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen.

Martin Ystenes: Sprøytvarsleren
nt.ntnu.no/~ystenes/sproyt
Vitenskapelige feil og antivitenskapelig tull i media. Nye artikler legges til fortløpende.

Nansenfondet
fagmed.uit.no/info/imb/aab/Nansenfondet
Fond til fremme av vitenskapelig forskning. Historie, statutter, informasjon om styre og virksomhet, samt søknadskjema.

Norges forskningsråd
forskningsradet.no
Nettstedet til forskningsrådet. Nyheter, utlysninger, fagaktiviteter og informasjon om forskningsrådet.

Norsk biokjemisk selskap (NBS)
biokjemisk.com
elskapet representerer norsk biokjemi utad og ivaretar forbindelsen med internasjonale organisasjoner. Informasjon om medlemsskap og underavdelingene i Bergen, Oslo, Tromsø, Trøndelag og Ås.

Norsk demografisk forening
demografi.no
Informasjon om demografi og demografiske universitetsstudier, konferanser, arrangementer og prosjekter.

Norsk institutt for by- og regionforskning
nibr.no
NIBR et uavhengig forskningsinstitutt for anvendt samfunnsforskning lokalisert i Oslo og Alta.

Norsk institutt for luftforskning (NILU)
nilu.no
Det nasjonale kompetansesenteret for luftforurensninger i Norge. NILU forsker, utreder og overvåker luftkvalitet i Norge og har også stor internasjonal aktivitet.

Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
nsd.uib.no
NSDs dataarkiver inneholder data som beskriver samfunnet på ulike nivåer. Datatilbudet er delt i tre hovedgrupper: regionale data, individdata og data om det politiske systemet.

Norsk utenrikspolitisk institutt
nupi.no
Uavhengig kompetansesenter for forskning og informasjon innenfor internasjonale politiske og økonomiske spørsmål.

Radonkompetanse AS
radonkompetanse.no
Tilbyr rådgivning, informasjon, kartlegging, tiltak og kontroll for problemer relatert til radon i inneluft.

Registreringssentral for historiske data (RHD)
rhd.uit.no
En nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og kirkebøkene som finnes i arkivverket.

Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) AS
snf.no
Markedsbasert forskningsorganisasjon med faglig tilknytning til Norges handelshøyskole (NHH). Informasjon om ansatte, forskningsentre og -tema, publikasjoner og konferanser.

Sosionikk
socioniko.net
Informasjon om den forholdsvis nye (fra 1970) psykologisk teorien og om personlighetstyper og forhold.

Statens kartverk
statkart.no
Kart og geografiske data for Norge. Nettbutikk for kjøp av kartinformasjon. Noe gratis produkter.

Statens strålevern
nrpa.no
Landets fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet.

Next >>