ਕੰਪਿਊਟਰ

ਓਪਨ ਆਫਿਸ
openoffice.org/pa
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਆਫਿਸ ਸੋਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ।

ਔਜਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
punjabi.tooldirect.co.uk
ਘਰ ਅੱਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਅੱਤੇ ਔਜਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ।

ਗੂਗਲ ਪੰਜਾਬੀ
google.com/webhp?hl=pa
ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ
guca.sourceforge.net/pa
ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਂਟ
scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=language_detail&key=pan
ਮੈਕ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਡ਼ਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਂਟ ।

ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਪੰਜਾਬੀ
mozilla.com
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ।

ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ
pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%A8%E0%A8%BE
ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ।

ਵੈਬਦੁਨੀਆ ਖੋਜ
search.webdunia.com/index.htm?lid=PN
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ