ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜੱਗ ਬਾਣੀ
jagbani.in
ਜਗਬਾਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਸਬਤੋ ਜ਼ਾਯਦਾ ਬਿਕਨ ਬਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ

ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ
ajitjalandhar.com
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਖਬਾਰ, ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੀ ਤੇ ਤਾਜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ (ਫੋਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ।

ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਸ
punjabtimesusa.com
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
punjabitribuneonline.com
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੀਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ
punjabinews.org
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਿਰਲੇਖ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਈਕਠੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਕਲੀ
parvasi.com
ਵੀਕਲੀ ਪਤਰਿਕਾ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਏਕ੍ਸਪ੍ਰੇਸ
pardesexpress.com
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇੰਟਰਨੇਟ ਸਰੋਤ ।

ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਇਮਸ
pardestimes.com
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।

ਮਨ ਜਿੱਤ ਵੀਕਲੀ
mannjittweeklyonline.com
ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਅਖਬਾਰ ।

ਵਿਚਾਰ
wichaar.com/news/187
ਇਕ ਰਿਸਾਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।