Lekárstvo

IVF
ivf.sk
Spoločnosť zameraná na liečbu neplodnosti.

Jožko.wbl.sk
jojko.wbl.sk
Jožko s diagnózami: Hydrocefalus, Dmo a Epilepsia.

Lekar.sk
lekar.sk
Zoznam lekárov s hodnoteniami od pacientov, vyhľadávanie podľa špecializácií a lokalít. Rady pre pacientov, práva pacienta a kontaktné údaje na lekárov.

Lekari.sk
lekari.sk
Portál venovaný lekárom, medikom, zdravotníckym pracovníkom a pacientom.

Medirex Group
laboratornadiagnostika.sk
Zdravotná starostlivosť v odbore klinická biochémia.

Nefrosa
nefrosa.sk
Nefrologická ambulancia MUDr Sádovej. Obor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho alebo chronického postihnutia obličiek.

Nemocničná, a.s.
nemocnicna.sk
Nemocnica v Malackách s komplexnou zdravotnou starostlivosťou.

Plastická a estetická chirurgia
marsal.sk
Plastická, estetická a rekonštrukčná chirurgia. MUDr. Gabriel Marsal.

Poliklinika Klein & Gefferth, spol. s r.o.
nestatnapoliklinika.sk
Neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu. Ambulantná starostlivosť, centrálna sterilizácia, klinická biochémia a mikrobiológia a rádiodiagnostika.

Sebastian
sebastian-ro.weblahko.sk
Rady a pomoc od mamičky s postihnutým dieťaťom s diagnózou hydrocefalus.

Slovenský hematologický portál
hematology.sk
Informačný portál pre odborníkov a pracovníkov v odbore hematológia a transfuziológia, pre pacientov s hematologickými ochoreniami, darcov krvi a iných záujemcov o problematiku hematológie, hematoonkológie, hemostázy, trombózy a iných ochorení krvi a krvotvorných orgánov.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
suscch.eu
Vysoko špecializovaný odborný liečebný ústav plniaci úlohy súvisiace so zabezpečovaním komplexnej ambulantnej a ústavnej starostlivosti o dospelých pacientov s vrodenými a získanými chorobami srdca a veľkých ciev.

Vidra a spol.s.r.o.
vidra.sk
Spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou a výrobou zdravotníckych pomôcok, dezinfekčných prostriedkov a laboratórnych pomôcok.