Arsimi

Aleanca Franceze e Tiranes
aftirana.org
Këtu do ti gjeni informatat rreth kurseve dhe diplomave që jep ky institucion.

Gjuha shqipe
gjuhashqipe.com
Në këtë faqe ju do ti gjeni disa softuere kryesore të përkthyera në gjuhen shqipe.

Shkenca.org
shkenca.org
Faqe shkencore për shkenca natyrore dhe të gjuhes Shqipe.

Universiteti i Prishtinës
uni-pr.edu
Faqja e Universitetit te Prishtines. Këtu do ti gjeni informtat e nevojshme për të zgjedhur se çka deshiron të studion.

Wikipedia
sq.wikipedia.org
Një enciklopedia e bërë përmes bashkpunimit të autorve të ndryshëm.