Qeveria


Bashkia e Tiranes
tirana.gov.al
Permban lajme e shkrime si edhe sherbimet e bashkise.

Instituti i Statistikes
instat.gov.al
Botime te ndryshme, aktivitete dhe te dhena mujore per çmimet dhe ekonomine.

Kuvendi i Republikes se Shqiperise
parlament.al
Faqja kryesore e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë me informacione per deputet, kushtetuten e grupet parlamentare.

Ministria e Mbrojtjes se Shqiperise
mod.gov.al
Faqja zyrtare e MMSH, Forcat e Armatosura dhe Arsimi Ushtarak.