Sporte


Sport Shqip
sportshqip.com
Informata te fresketa nga sporti shqipetar dhe ai nderkombetare.

Tennis Tirana
tentirana.tripod.com/shqip
Informacione mbi sportin e tenisit dhe zhvillimin e tij në Shqipëri.