Hälso- och sjukvård


Försäkringskassan
fk.se/privatpers/sjuk
Information om ekonomisk hjälp vid sjukdom och rehabilitering.

Giftinformationscentralen
giftinformationscentralen.se
Råd till allmänheten vid inträffade förgiftningstillbud samt information om akuta förgiftningar. Listor över giftiga växter och kemikalier.

Kvantitativa (statistiska) och kvalitativa forskningsmetoder.
infovoice.se/fou
Översiktlig information om de vanligaste forskningsmetoderna.

Medical Link
medicallink.se
En informationstjänst på Internet för informationsgivare som vill nå ut till svenska sjukvården. Medicallink har mer än 2500 medicinska länkar.

PrimaVi
primavi.se
Guide till hälsa och friskvård med medicinska nyheter och frågelådor med svar från experter.

SCADB
user.tninet.se/~egq308s
Svenska certifieringsföreningen för behandlare av alkohol- och drogberoende. Information om certifieringen samt priser.