Levande historia


Den förlorade hopen
landsknecht.org
Förening för studier och återskapande av det militära livet under Gustav Vasas regeringstid. Information med introduktion, bildgalleri och kalendarium.

Elvagrimarne
elvegrimarne.se
Förening för att främja fornnordiska idrotter och hantverk inom tiden 700-1150 e.Kr. i ett kunskapsberikande, kunskapsbevarande och kulturspridande syfte. Verksamhet främst i Västra Götaland.

Militärhistoriska sällskapet
hem.fyristorg.com/KHS
Förening för intresserade av militärhistoriska imiteringar, militära veteranfordon och rollgestaltningar. Arrangerar historiska scenarier och skådespel, bygger upp miljöer för film och fotografi samt övar för uppvisningar och utställningar.