Referenser


Stenografi och Melinska Stenografförbundet
stenografi.nu
Stenografins historia, användning, kurser, läroböcker samt lokala stenografföreningar.