Samhälle


Hur Sverige styrs
web.comhem.se/~u13115096
Kortfattad information om statsskick, partier, demokrati och mellanstatliga organisationer.