Kompyuta

Hali Kompyuta na Internet zinaenea Ujapani
nhideki.tripod.com/africa/nhcomputer.html
Hali Kompyuta na Internet zinaenea Ujapani