செய்திகள்


ஆதவன் செய்திகள்
athavannews.com
இலங்கை, இந்தியா, திரைப்படம், விளையாட்டு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் உலகச் செய்திகள்.

உண்மையான இலங்கைச் செய்திகள் (True Ceylon News)
trueceylon.lk
இலங்கைச் செய்திகள்.

சந்திரபாலன்
sandrabalan.com
தமிழ்க் கட்டுரைகள், பாடல்கள்.

தமிழ் செய்தித்தாள்கள் தொகுப்பு
tamilnewspaper.net
தமிழ்ச் செய்தித்தாட்கள், இதழ்களின் வலை முகவரிகள் (web addresses) மற்றும் செய்தித் தலையங்கங்கள்.

தமிழ்.காம்
tamil.com
இலங்கைத் தமிழர் குறித்த செய்திகள்.

தமிழ்வின் (Tamilwin)
tamilwin.com
இலங்கைத் தமிழர் குறித்த செய்திகள்.

தரவு.காம்
tharavu.com
இந்தியா, தமிழ்நாடு, இலங்கை,ஈழம், உலகம், திரைப்படம், விளையாட்டு குறித்த செய்திகள், கட்டுரைகள், கவிதைகள்.

தாட்ஸ் தமிழ் (Thats Tamil)
tamil.oneindia.com
தமிழ் நாட்டிலிருந்து அரசியல், திரைப் படம் மற்றும் சமயம் குறித்த செய்திகள்.

பி.பி.சி. தமிழ்த் தளம்
bbc.com/tamil
உலகச் செய்திகள், செய்தித் தொகுப்புகள், புகைப்படங்கள்.

புதிய தமிழ் உலகம்
moderntamilworld.com
தமிழ் நுழை வாயில் (Tamil portal). செய்திகள், சமையல், நகைச்சுவை, திரைப்படம், சுற்றுலா மற்றும் சிறுவர் பக்கம்.