மேற்கோள்

கலைக்களஞ்சியம்
ta.wikipedia.org
விக்கிபீடியாவிமிருந்து தமிழில் கலைக்களஞ்சியம்.

களஞ்சியம்
kalanjiam.com
தமிழில் ஒரு கலைக்களஞ்சியம். இயல்பாக விஷய ஞானம் பெறும் தளம்.

தமிழ் மணம்
thamizmanam.com
தமிழ் வலைப்பதிவுகளின் (blogs) பட்டியல்.