ข่าว


Zonedara
zonedara.com
เว็บไซต์ข่าวดาราเพื่อคนรักดารา ข่าวบันเทิง

ข่าวจราจร
trafficpolice.go.th
โดยกองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คลังภาพจากสำนักพระราชวัง
palaces.thai.net
ภาพอัลบั้มเฉลิมพระเกียรติและภาพพระราชวังเสมือนจริง 360 องศา

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
gcc.go.th
บริการสอบถามข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง และกรม

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
thainews.prd.go.th
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ มีข้อมูลเผยแพร่ตามหมวดหมู่ข่าว ในรูปแบบข้อความและสื่อมัลติมีเดีย

สำนักพระราชวัง
brh.thaigov.net
โครงสร้างสำนัก พรบ. ข้อมูลข่าวสาร คลังความรู้ งานบริการ

โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม
mediamonitor.in.th
ป้อนกลับข้อมูลต่อเนื้อหาของสื่อเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเข้าใจด้านสื่อ