คอมพิวเตอร์


บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด
messagedd.com
ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้นไปที่มือถือผ่านเว็บไซต์

บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
wisethailand.com
วางระบบงาน ติดตั้งเครือข่าย และสอนการใช้งานไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ