ภูมิภาค


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
thaiconsulatela.org
ลงทะเบียนคนไทย สัญชาติและนิติกรณ์

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน
thaiembassyuk.org.uk
ให้บริการทำหนังสือเดินทาง ทะเบียนสมรส การขอผ่อนผันทหาร

สภาศิลปกรรมไทย สหรัฐอเมริกา
thaiartcouncilusa.org
นำเสนอผลงานและนิทรรศการศิลปะ

ออสซี่ทิป
aussietip.com
เครือข่ายชุมชนคนไทยในออสเตรเลีย แบ่งปันรูปถ่าย กระดานสนทนา และบล็อก