ประเทศญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
thaiembassy.jp
รายชื่อข้าราชการ กิจกรรมสถานฑูต การเดินทางเข้าญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น
tsaj.org
จัดโครงการด้านวิชาการ สังคม และวัฒนธรรม

เจแปนคิขุ
japankiku.com
ชีวประวัติบุคคลสำคัญ การ์ตูน ละคร เนื้อร้อง ทัวร์

โยคานาวี
yokanavi.com
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองฟุกุโอกะ ที่พัก อาหาร ศิลปะหัตถกรรม เทศกาล และแผนที่