สังคม


นานาสาระ
allknowledges.tripod.com
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศ ประวัติศาสตร์ไทย ศาสนา และสมุนไพร

ลักษณะไทย
laksanathai.com
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพระพุทธปฏิมา ภูมิหลัง ศิลปะการแสดง วัฒนธรรมพื้นบ้าน

เรารักประเทศไทย
welovethailand.com
ประวัติศาสตร์ไทย ชีวประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และบุคคลสำคัญของชาติ