สุขภาพ


คลินิกรัก
clinicrak.com

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
thainhf.org

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
doctordek.com
เผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในเด็ก

วัยทอง
waithong.com
การตรวจมะเร็งเต้านม แคลเซียมกับกระดูก การออกกำลังกาย

สยามเฮลท์
siamhealth.net
ข้อมูลสุขภาพสำหรับคนไทย

สุขภาพบางกอก
bangkokhealth.com
ฐานข้อมูลบทความด้านสุขภาพ, แบบทดสอบตนเอง,การให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทาง

ไทย SLE
thai-sle.com
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค SLE และสามารถเข้าไปสอบถามคุณหมอเฉพาะโรค SLE ได้

ไทยคลินิค
thaiclinic.com
ตอบปัญหาสุขภาพ

ไทยฟิตเวย์
thaifitway.com