Saglyk

Saglyk.info
saglyk.info
Saglyk we sagdyn durmuş baradaky maglumatlary özünde jemleýän saýt.

Türkmen Medikal
yytm.wordpress.com
Saglyk barada habar we makalalar. Medisine wakalary, gyzykly habarlary, täsin maglumatlary , lukmanlaň saglyk barada gürrüňleri, maslahatlary, pikirleri, teklipleri.