Kalusugan

Ang mga Ehersisyo ng Falun Dafa
falunpilipinas.net/ehersisyo.html
Impormasyon ukol sa ehersisyong Falun Dafa, mga posisyon, at iba't ibang pangkat ng Falun Dafa, lokasyon ng opisina na tagapamahala sa ehersisyong ito.

California Poison Control System
calpoison.org
Listahan ng mga pansamandaliang lunas sa pagkalason.

Halamang Gamot, Sariling Atin
seasite.niu.edu/Tagalog/New_Intermediate_Tagalog/Reading_Lessons/LESSONS/halamang_gamot.htm
Impormasyon ukol sa halaman na gamot para sa iba't ibang klase ng sakit

Kaalaman Para sa Bayan
kalusugan.ph
Impormasyon ukol sa iba't ibang uri ng sakit, impormasyon ukol sa reproductive health, at kaalaman sa pag iwas sa sakit

Pagdadalang-tao (pagbubuntis)
pagbuntis.blogspot.com
Impormasyon ukol sa pagbubuntis at iba't ibang isyu kaugnay sa pagdadalang-tao

Tuberkulosis
mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/diseases-and-conditions/7600/doh-7600-tgl.pdf
Mga sintomas at iba pang impormasyon ukol sa sakit na tuberkulosis o TB